• Zwroty i reklamacje

W celu dokonania wymiany lub zwrotu towaru należy napisać na adres mailowy lub odesłać produkt wraz z opisem sytuacji na adres:

Zgrany.pl
ul. Wolfkego 13/16
01-494 Warszawa

 

Fragment Regulaminu Sklepu Internetowego:

§ 8. Reklamacje i Gwarancje

 1. Reklamacje związane z Towarem lub Umową sprzedaży, Klient ma prawo kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy podany na Stornie Internetowej Sklepu.
 2. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia otrzymania żądania reklamacji złożonej przez Klienta ustosunkuje się do niej.
 3. Towary oferowane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją producenta.

§ 9. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży

 1. Klient, który zawarł Umowę Sprzedaży, może w terminie 45 dni od otrzymania zamówienia, odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
 2. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży następuje poprzez złożenie przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy podany na Stronie Internetowej Sklepu, lub pisemnie na adres Sprzedawcy podany na Stronie Internetowej Sklepu. Oświadczenie powinno zwierać numer konta bankowego wskazane przez Klienta w celu zwrotu kosztów poniesionych przez Klienta.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży jest ona uważana za niezawartą.
 4. Sprzedawca zobowiązuje się do zwrotu Klientowi wszystkich dokonanych przez niego płatności w tym kosztów Dostawy w terminie nieprzekraczającym 14 dni od dnia zwrotu przez Klienta niewadliwego Towaru.
 5. Klient ponosi koszt związany z pomniejszeniem wartości Towaru, jego uszkodzeniem, lub uszkodzeniem w tym nieodwracalnym zdjęciem fabrycznego opakowania.
 6. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu kosztów przekraczających najtańszy możliwy koszt Dostawy zamówionego Towaru.
 7. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Klient ponosi koszty dostarczenia Towaru do Sprzedawcy.
 8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przelewem na konto wskazane przez klienta w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
 9. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Klientom dokonującym zakupu jako firma lub prowadząc działalność gospodarczą.
 10. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Klientowi, w odniesieniu do umów, w których Towarem jest rzecz wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca jego zindywidualizowanym potrzebom.